Có Phải Gửi Chứng Từ Gì Khi Đăng Ký Tài Khoản 188Bet hay Không?

Có Phải Gửi Chứng Từ Gì Khi Đăng Ký Tài Khoản 188Bet hay Không?

Là một phần trong cam kết tại giấy phép hoạt động của 188BET, chúng tôi yêu cầu Quý Khách cung cấp chứng từ để xác minh thông tin tài khoản. Bộ phận chuyên trách của chúng tôi sẽ gửi email đến Quý Khách khi có yêu cầu cụ thể trong việc cung cấp chứng từ.

Pin It