Tôi Có Thể Đăng Ký Bao Nhiêu Tài Khoản Tại 188BET?

Tôi Có Thể Đăng Ký Bao Nhiêu Tài Khoản Tại 188BET?

Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký sử dụng duy nhất một tài khoản 188BET. Trường hợp 188BET phát hiện Quý Khách có nhiều hơn một tài khoản, bộ phận liên quan sẽ yêu cầu Quý Khách xác nhận tài khoản duy nhất sử dụng, các tài khoản còn lại sẽ được khóa. Nếu không nhận được phản hồi, 188BET có quyền khóa tất cả các tài khoản mà Quý Khách sở hữu.

Pin It