Tại Sao Tôi Được Yêu Cầu Xác Minh KYC tại 188Bet?

Tại Sao Tôi Được Yêu Cầu Xác Minh KYC tại 188Bet?

Quý Khách sẽ được yêu cầu thực hiện xác minh KYC khi:

– Quý Khách cập nhật thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng kí tài khoản tại 188BET;

– Thiếu thông tin liên quan đến Quý Khách, tài khoản 188BET của Quý Khách hoặc giao dịch thực hiện tại 188BET;

– Bất kỳ thông tin khác biệt hoặc không thống nhất liên quan đến Quý Khách, tài khoản 188BET của Quý Khách hoặc giao dịch thực hiện tại 188BET;

– Yêu cầu khuyến mãi;

– Đạt ngưỡng hoặc mức độ hoạt động; hoặc

– Kiểm tra định kỳ hoặc ngẫu nhiên của chúng tôi

Ngoài các thông tin kể trên, 188BET có quyền thực hiện xác minh tài khoản với bất kỳ thành viên nào bởi vì/ và khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp.

Pin It