Sau 1 thời gian không sử dụng 188BET có khóa tài khoản không?

Sau 1 thời gian không sử dụng 188BET có khóa tài khoản không?

Tài khoản 188BET của Quý Khách sẽ được phân loại là Tài khoản không sử dụng nếu không có giao dịch nào trong thời gian liên tục 6 tháng kể từ ngày đăng nhập thành công cuối cùng.

Nếu tài khoản của Quý Khách vẫn tiếp tục ở trang thái không sử dụng này liên tục 18 tháng kể từ ngày cuối cùng đăng nhập thành công, 188BET có quyền chuyển số dư còn lại trong tài khoản đến các quỹ từ thiện và khóa lại tài khoản.

Để yêu cầu mở lại tài khoản bị khóa do không sử dụng, Quý Khách cần liên hệ Chat Trực Tuyến và cung cấp Câu Trả Lời Bảo Mật của tài khoản, Tên Truy Cập và Lý Do. Nếu yêu cầu mở lại tài khoản qua email, Quý Khách lưu ý phải dùng email đăng ký tài khoản để gửi đến support-vn@188service.com.

Nếu bạn chưa có tài khoản hãy tìm hiểu cách đăng ký tài khoản mới 188BET

Nguồn 1gom vao bong88

Pin It