Làm Thế Nào Để Thay Đổi Loại Tiền Tệ Giao Dịch 188Bet?

Làm Thế Nào Để Thay Đổi Loại Tiền Tệ Giao Dịch 188Bet?

Quý Khách cần phải khóa tài khoản 188Bet hiện đang sử dụng để đăng ký lại tài khoản mới với loại tiền tệ muốn thay đổi. Tuy nhiên, Quý Khách lưu ý rằng nếu tài khoản cũ còn số dư, việc chuyển đổi có thể sẽ có chênh lệch về tỷ giá.

Quý Khách cần bảo đảm tài khoản mới được đăng ký có cùng thông tin với tài khoản cũ, trừ tên truy cập và địa chỉ email đăng ký. Ngoài ra, Quý Khách vui lòng gửi yêu cầu khóa tài khoản đã đăng ký bằng email đăng ký đến support-vn@188service.com hoặc qua Chat Trực Tuyến với thông tin Câu Trả Lời Bảo Mật cho tài khoản này.

Pin It