Chuyển Khoản 188Bet qua Ngân Hàng Địa Phương Nếu Không Có Tài Khoản Ngân Hàng Được Không?

Chuyển Khoản 188Bet qua Ngân Hàng Địa Phương Nếu Không Có Tài Khoản Ngân Hàng Được Không?

Quý Khách vẫn có thể thực hiện giao dịch với chúng tôi mà không có tài khoản ngân hàng.Vui lòng chọn Phương thức thanh toán “Quầy Giao Dịch” tại mẫu đơn gửi tiền tại bước 1.

Tuy nhiên, tất cả giao dịch rút tiền từ tài khoản 188BET của Quý Khách yêu cầu 1 tài khoản ngân hàng được đăng ký họ tên của Quý Khách để tiền có thể trả về thành công cho Quý Khách.

Bất kỳ giao dịch gửi tiền hay rút tiền sử dụng tài khoản ngân hàng của bên thứ 3, không trùng với họ tên đăng ký tài khoản của Quý Khách sẽ không được chấp nhận.

Pin It